HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)
2024-års projekt (11 st)

2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st)

 

2018-002           Förebyggande brounderhåll med inriktning mot rengöringens effekt på betongkonstruktioner

Huvudsökande: Johan Silfwerbrand, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Jan Trägårdh, RISE CBI

 

2018-003           Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar – fortsättning och slutfas

Huvudsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Miklos Molnar och Annika Mårtensson, LTH Konstruktions­teknik, Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik

 

2018-004           BIG BRO 2.0 – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur: metoder och verktyg

Huvudsökande: Dániel Honfi, RISE Safety

Medsökande: Miguel Prieto Rábade, RISE, Oskar Larsson Ivanov och Ívar Björnsson, LTH, John Leander och Erik Jenelius, KTH
Rapport:
https://link.springer.com/article/10.1007/s13349-020-00415-2


2018-011           Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner med korroderad armering

Huvudsökande: Karin Lundgren, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Reza Haghani, Chalmers, Thomas Blanksvärd, Skanska, Björn Täljsten, LTU

Rapporter: https://research.chalmers.se/publication/522501https://doi.org/10.3390/ma14030506,  
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.114007https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124076
https://byggteknikforlaget.se/ta-hansyn-till-korrosionsskador-vid-reparation-och-forstarkning-av-betongkonstruktioner/

2018-013          
Optimal Design Solutions of Bridges Considering Environmental Impact and Life-Cycle-Cost, Part 2

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Bro- och stålbyggnad

Medsökande: Costin Pacoste, KTH Bro- och stålbyggnad
Rapport: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1686892/FULLTEXT01.pdf

 

2018-016           Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkan - Balktester samt mätningar före och efter förstärkning av en bro

Huvudsökande: Peter Collin, LTU

Medsökande: Lennart Elfgren och Rasoul Nilforoush, LTU

2018-års projekt (extrautlysningen, 4 st)

2018-027           Sprickors effekt på armeringskorrosion

Huvudsökande: Karin Lundgren, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Ignasi Fernandez, Chalmers, Oskar Larsson Ivanov, LTH och Mette Geiker, NTNU
Rapport: https://research.chalmers.se/publication/526958

 

2018-033           Trafikverkets och Anläggning AMAs metoder för undvikande av tidig sprickbildning i betong – nyutveckling m h t miljökriterier

Huvudsökande: Martin Nilsson, LTU

Medsökande: Mats Emborg, LTU/Betongindustri, Faes Sayhai, Mats Peterson, Jonny Nilimaa m fl, LTU

 

2018-035           A pre-study of local scour at bridges with focus on changing flow conditions due to climate change

Huvudsökande: Magnus Larson, LTH Teknisk Vattenresurslära

Medsökande: Rajib Das, Jadavpur University/LTH

Rapporter:

https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/bridge-scour(0c01ac44-d63b-4af1-9d7d-6e24abc1b254).html

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9022215

https://portal.research.lu.se/portal/en/publications/sediment-sampling-and-analysis-in-roenne-aa-at-angelholm(83233f88-dffc-4506-ab5c-0b3bfdb9a11e).html

https://www.tidskriftenvatten.se/tsv-artikel/local-scour-in-rivers-due-to-bridges-and-natural-features-a-case-study-from-ronne-river-sweden/


2018-036
           Digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom förvaltning och underhållsplanering av broar – en förstudie

Huvudsökande: John Leander, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Victor Kardeby, Åsa Claesson och Dániel Honfi, RISE, Raid Karoumi, KTH
Rapport: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-291238

Uppdaterat 2022-12-19
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum