HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)
2024-års projekt (11 st)

2016-års projekt (12 st)

 

2016-001           Smart cement for novel monitoring systems (Smartcem)

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU

Medsökande: Karin Habermehl Cwirzen, LTU, Tang Luping, Chalmers
Rapport: https://www.mdpi.com/2079-4991/9/4/594

2016-002           UHPC as maintenance and repair material for enhanced durability of transport infrastructures

Huvudsökande: Nelson Silva, CBI

Medsökande: Natalie Williams Portal, CBI, Andrzej Cwirzen, LTU
Rapport: https://doi.org/10.3390/ma13163467

 

2016-003           Bedömning av bärförmåga hos befintliga betong­konstruk­tioner med korroderade släta armeringsstänger

Huvudsökande: Karin Lundgren, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Kamyab Zandi, Chalmers och Mathias Flansbjer, SP
Rapporter: https://research.chalmers.se/publication/509012https://rdcu.be/bIeyV https://doi.org/10.1186/s40069-019-0350-3https://doi.org/10.1617/s11527-020-01471-2https://doi.org/10.1080/15732479.2020.1768273,
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106439

 

2016-007           Internet Of Things sammanlänkar sensorteknik och bygg­nads­verk via bygginformationsmodeller - Proof of concept

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Ignasi Fernandez och Anders Logg, Chalmers

Endast förstudie!

 

2016-008           Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

Huvudsökande: Ivar Björnsson, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Oskar Larsson, Annika Mårtensson o Jonas Johansson, LTH, Erik Kjellström, SMHI, Daniel Honfi och David Lange, SP
Rapporter: http://lup.lub.lu.se/record/3f8c0a3c-7e2c-42e5-bc42-4f71f0ec43da, http://lup.lub.lu.se/record/daaa52c2-c277-4acf-ae8a-0c7b80d352ef,
https://www.infrasweden2030.se/project/klimatforandringars-paverkan-pa-befintlig-och-framtida-infrastruktur/

https://doi.org/10.1080/23789689.2019.1593003
https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1670215


2016-010          
Innovativa konstruktionsdetaljer för ökad produktivitet vid byggandet av stålbroar

Huvudsökande: John Leander, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Christoffer Svedholm, ELU, Tobias Larsson, NCC, Eva Pétursson, SSAB
Rapport: https://doi.org/10.1007/s13296-020-00360-2,
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110981,
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-259949

 

2016-013           Effektivare mätning och styrning - Operativa mätetal för uppföljning av verksamhetsstrategier

Huvudsökande: Kajsa Simu, LTU/NCC

Medsökande: -

 

2016-016           Hydrofob betong

Huvudsökande: Annika Gram, CBI

Medsökande: Johan Silfwerbrand, KTH, Anders Selander, Cementa

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_LATEST&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=en&pid=diva2%3A1745909&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-8120


2016-018           Monitoring as a tool for optimal management of critical bridges

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Ignacio Gonzalez, Sweco
Rapporter: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1089610/FULLTEXT01.pdfhttp://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1467990/FULLTEXT01.pdf

 

2016-019           Förändring av kravställning för rostskyddsmålning av stålkonstruktioner

Huvudsökande: Bertil Sandberg, Swerea KIMAB

Medsökande: Björn Tidbeck, Swerea KIMAB, Märit Forsander Terracorrosion AB

 

2016-021           Hållbart samhällsbyggande med beständig betong

Huvudsökande: Karin Appelquist, CBI

Medsökande: Jan Trägårdh o Urs Mueller, CBI, Erik Nordström, Sweco

 

2016-023           Autonomous non-intrusive condition assessment of infrastructure – towards automation, system thinking, and complete solution

Huvudsökande: Kamyab Zandi, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Mathias Flansbjer o Mathias Johansson, SP, Holger Wallbaum, Chalmers, Pau Mallol o Ahmed AlNomany, Inkonova

Endast förstudie!

 


Uppdaterat 2023-05-12
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum