HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st och extrautlysningen 10 st)
2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st och extrautlysningen 5 st (kompletterad))
2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st och extrautlysningen 2 st)
2022-års projekt (huvudutlysningen, 5 st och extrautlysningen 3 st)


2013-års projekt (10 st)

 

2013-004           Fatigue life prediction by damage tolerance using probabilistic fracture mechanics - A feasibility study

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: John Leander KTH Byggvetenskap, Mustafa Aygül, Chalmers Konstruktionsteknik

 

2013-006           FRP culvert bridges - A concept for maintenance-free bridges

Huvudsökande: Reza Haghani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik samt WSP, SICOMP och DIAB

Endast förstudie!
Rapport: https://publications.lib.chalmers.se/publication/212911-preliminary-study-on-using-frp-materials-in-culvert-road-bridges-mechanical-behavior-and-life-cycle

 

2013-008           Att koppla visuell inspektion till respons och bärförmåga hos naturligt korroderade armerade betongkonstruktioner

Huvudsökande: Karin Lundgren, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik, Kamyab Zandi Hanjari, CBI
Rapporter:
http://publications.lib.chalmers.se/publication/201546
http://publications.lib.chalmers.se/publication/200590
https://publications.lib.chalmers.se/publication/212291
http://publications.lib.chalmers.se/publication/204426
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/239743/239743.pdf

http://publications.lib.chalmers.se/publication/249244-investigating-correlations-between-crack-width-corrosion-level-and-anchorage-capacity

2013-014           Resursförbrukning i anläggningsprojekt

Huvudsökande: Per-Erik Josephson, Chalmers Construction management

Medsökande: Christina Claeson-Jonsson, Chalmers Construction management, Thomas Olofsson, LTU

Endast förstudie!

 

2013-016           Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar

Huvudsökande: Oskar Larsson, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Roberto Crocetti, LTH Konstruktionsteknik, Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik

https://lup.lub.lu.se/search/publication/702190a7-0bd8-4e1d-9e80-b4a68927a636

https://lup.lub.lu.se/search/publication/4489f711-ba5c-4d96-b755-aabd35863e3b

https://lup.lub.lu.se/search/publication/bd0fcd4c-2745-4c70-a0cd-47f8025d452d

https://lup.lub.lu.se/search/publication/859de9bf-0e04-4763-bcaf-0d4118491f1c

https://lup.lub.lu.se/search/publication/0ed0dfd6-364b-4021-b309-e1f83eb3dec4


2013-022           Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller

Huvudsökande: Elisabeth Helsing, CBI

Medsökande: Katja Fridh och Lars Wadsö, LTH, Urs Mueller, CBI, Tang Luping, Chalmers

 

2013-026           Competitive Steel & Composite Bridge

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Mathias Uhlán m fl, ELU, Zuheir Barsoum, KTH Lättkonstruktioner

Endast förstudie!
Rapport: http://publications.lib.chalmers.se/publication/212352

 

2013-028           Utveckling av produkt- och processplattformar för byggnadsverk

Huvudsökande: Thomas Olofsson, LTU
Medsökande: Patrik Jensen, LTU/Tyréns, Per-Erik Eriksson, LTU
Rapporter:
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001093
http://www.mdpi.com/2075-5309/5/4/1156

 

2013-029           Brottbelastning av en 50 år gammal spännbetongbro i Kiruna - Kalibrering av modeller för tillståndsbedömning

Huvudsökande: Lennart Elfgren, LTU

Medsökande: Deltagare från SBU, Sveriges Bygguniversitet
Rapport: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996746/FULLTEXT01.pdf   (Huvudrapport)
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996746/FULLTEXT02.pdf   (Bilagor)


2013-031           Undvikande av lastoberoende sprickor - nya TRV krav och ny metod

Huvudsökande: Mats Emborg, LTU

Medsökande: Jan-Erik Jonasson, LTU, Magnus Åhs, LTH Byggmaterial, Hans Hedlund, LTU/Skanska
Rapporter:
https://www.ltu.se/staff/k/katoro-1.41296
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1095285&dswid=-6079
https://www.ltu.se/staff/a/andhos-1.95832
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1138421&dswid=-6079

Uppdaterat 2019-11-06
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum