2021-års projekt (huvudutlysningen, 3 st)

 

2021-002         Utmattning av ståldetaljer under växlande tryck- och dragspänning – ett fortsättningsprojekt

Huvudsökande: John Leander, KTH Byggvetenskap

Medsökande: -
Slutrapport: Utmattning av ståldetaljer under växlande tryck- och dragspänning – ett fortsättningsprojekt

 

2021-006         Clay-LCA: Activated clays for concrete – Assessment of environmental and economic impacts and challenges for normative processes

Huvudsökande: Marjan Mousavi, RISE Samhällsbyggnad

Medsökande: Gilles Plusquellec and Urs Mueller, RISE, Ingemar Löfgren, TCG

 

2021-007         Olyckslaster från fartyg på fasta strukturer

Huvudsökande: Axel Hörteborn, SSPA Sweden AB

Medsökande: Nicole Costa och Martin Svanberg, SSPA, Jonas Ringsberg, Chalmers


 2021-års projekt (extrautlysningen, 2 st)


2021-012         Samverkande bropelare med kvarsittande 3D-utskriven betongform och igjuten SKB

Huvudsökande: Johan Silfwerbrand, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Tobias v. Haslingen, ConcretePrint och Mats Emborg, LTU


2021-013         Impact of extreme river flows on bridges with special focus on local scour

Huvudsökande: Magnus Larson, LTH Water Resources Engineering

Medsökande: Fainaz Inamdeen, LTH

Uppdaterat 2024-02-13