2020-års projekt (huvudutlysningen, 10 st)

 

2020-002         Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande, utgåva 2

Huvudsökande: Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen

Medsökande: Mats Karlsson, Trafikverket, Mikael Westerholm, Cementa, Ingvar Börtemark, Inbocon, Markus Peterson, Svensk Betong, Ulf Jönsson, Svenska Betongföreningen, Helen Strandgren, Svensk Byggtjänst, Hans Hedlund, Skanska

 

2020-004         Pre-study: Efficient condition management by value of information and new technologies (Condition-Value)

Huvudsökande: Sebastian Thöns, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Ivar Björnsson och Oskar Larsson Ivanov, LTH

 

2020-005         Spjälksprickor som funktionsindikator för befintliga konstruktioner

Huvudsökande: Karin Lundgren, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Jelke Dijkstra och Mario Plos, Chalmers och Katja Fridh, Malmö Universitet

 

2020-006         SensIT – Verifiering och prognostisering av tekniska funktionskrav på tunnelinfattning av betong – sensorbaseras prognosmetod med artificiell intelligens

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Ignasi Fernandez och Carlos Gil Berrocal, Chalmers och Anders Ansell, Richard Malm och Andreas Sjölander, KTH

 

2020-007         Partiell samverkan – Förstudie kring optimering av innovativ förstärkningsmetod

Huvudsökande: Robert Hällmark, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Peter Collin, LTU

 

2020-008         Förlängning av I-balksbroars livslängd genom lådverkan

Huvudsökande: Peter Collin, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Robert Hällmark, LTU

 

2020-012         Effekter av tidsberoende deformationer på anläggnings­konstruktioners bärighet och funktion

Huvudsökande: Mats Emborg, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Jonny Nilimaa, Faez Sayahi och Hans Hedlund, LTU, Manouchehr Hassanzadeh, Sweco

 

2020-013         Condition assessment of existing bridges - Serviceability limit state (SLS) loading and non-destructive test (NDT) methods

Huvudsökande: Gabriel Sas, LTU Byggkonstruktion

Medsökande: Raid Karoumi, KTH, Mario Plos, Chalmers, Oskar Larsson Ivanov, LTH

 

2020-015         SmartCemMonitoring– självövervakande betong

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU Byggmaterial

Medsökande: Hans Hedlund och Karin Habermehl-Cwirzen, LTU

 

2020-016         Innovativa konstruktionsdetaljer för materialeffektiva stålbroar – ett fortsättningsprojekt

Huvudsökande: John Leander, KTH Byggteknik och design

Medsökande: Raid Karoumi, KTH
2020-års projekt (extrautlysningen, 3 st)


2020-022         Riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner

Huvudsökande: Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen/ Mats Klockars Öberg

Medsökande: Ingemar Löfgren, TCG, Costin Pacoste, ELU/KTH, Nilla Olsson, NCC, Nadia Al-Ayish, RISE, Martin Fröderberg, Tyréns, Carl Blomberg, Ramboll, Johan Hofstedt, ELU, Anders Mattsson, Strängbetong, Bill Ögren, ByggVesta, Henrik Vinell, Strängbetong, Jonas Axeling, Betongindustri

 

2020-023         Footbridge dynamics – Crowd loading and human structure interaction

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Bro- och stålbyggnad

Medsökande: Costin Pacoste, ELU och Andreas Andersson, KTH

 

2020-027         Betongs frostbeständighet – Långtidsexponering vid tösaltad vägmiljö

Huvudsökande: Dimitrios Boubitsas, RISE

Medsökande: Alexander Oliva Rivera och Ida Gabrielsson, RISE

Uppdaterat 2021-06-02