2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st)

 

2019-002           Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter
Huvudsökande: Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik
Medsökande: Christoffer Svedholm, ELU/Chalmers

2019-004           Bestämning av korrosionsskyddsförmågan för nya cementtyper samt optimering av kloridtröskelvärdet
Huvudsökande: Bror Sederholm, RISE KIMAB
Medsökande: Jan Trägårdh, RISE CBI, Tang Luping, Chalmers, Johan Ahlström, RISE KIMAB, Dimitrios Boubitas, Arezou Baba Ahmadi och Gilles Plusquellec, RISE CBI

2019-006           Trafikinducerade vibrationer i byggnader - testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion
Huvudsökande: Jean-Marc Battini, KTH Bro- och stålbyggnad
Medsökande: Costin Pacoste, KTH/ELU, Geert Lombaert, KU Leuven, Peter Blom, ACAD

2019-008           Explosioner i en förtätad stadsmiljö
Huvudsökande: Morgan Johansson, Chalmers Konstruktionsteknik
Medsökande: Anders Ansell, Mikael Hallgren och Richard Malm, KTH, Mario Plos och Joosef Leppänen, Chalmers

2019-009           EcoDur – Long term durability and performance of eco concretes with low cement clinker content
Huvudsökande: Monica Lundgren, RISE CBI
Medsökande: Urs Mueller och Dimitrios Boubitsas, RISE CBI, Katja Fridh, LTH

2019-012           Utmattning av ståldetaljer under växlande tryck- och dragspänning – provning av detaljer från bron över Söderström
Huvudsökande: John Leander, KTH Byggvetenskap
Medsökande: -

2019-013           Oförstörande provning av betongkonstruktioner med syntetiska sensorgrupper Huvudsökande: Oskar Tofeldt, Högskolan Väst (HV)
Medsökande: -

2019-014           Förstudie forskningsbehov och genomförande av funktionskrav för byggnadsverk i transportsektorn
Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik
Medsökande: Carlos Gil Berrocal, Chalmers/TCG och Ignasi Fernandez, Chalmers


2019-års projekt (extrautlysningen, 10 st)


2019-022         Karakterisering av dynamiska laster på bullerskärmar och andra lätta konstruktioner Huvudsökande: Ove Lagerqvist, LTU Konstruktionsteknik

Medsökande: Martin Nilsson, LTU

 

2019-023         Pre-study to investigate opportunities and challenges of digitalization and automation in bridge design – highlighting the human contribution to success/failure 

Huvudsökande: Ivar Björnsson, LTH Konstruktionsteknik 

Medsökande: Oskar Larsson Ivanov och Miklós Molnár, LTH 

 

2019-024         Improving robustness and resilience of bridges as integral links in the transport network

Huvudsökande: Ivar Björnsson, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH och Daniel Honfi, RISE

 

2019-027         Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure – final part

Huvudsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: Ivar Björnsson och Jonas Johansson, LTH, Erik Kjellström, SMHI och Daniel Honfi, RISE
Rapporter: https://doi.org/10.1080/23789689.2019.1593003,
https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1670215,
https://lup.lub.lu.se/search/publication/3f8c0a3c-7e2c-42e5-bc42-4f71f0ec43da

 

2019-028         Dynamiska tester under och efter byggandet för att främja användningen av trä för GC broar  

Huvudsökande: Jean-Marc Battini, KTH Bro- och stålbyggnad 

Medsökande: - 

 

2019-031         Byggautomation – Armering

Huvudsökande: Lars Pettersson/ Ulf Håkansson, Skanska (Robotdalen AB)

Medsökande: ABB, Husqvarna

 

2019-032         Sustainable Maintenance-free Bridges

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Amani Mozhdeh och Ignasi Fernandez, Chalmers, Kristine Ek, NCC, Peter Nilsson, WSP, Paul Janiak, Outokumpu och Lars-Åke Persson SRMAB

 

2019-033         Rekommendationer för HFMI-behandling av stålbroar

- utveckling av dimensioneringsmetoder och tekniska kravspecifikationer

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: John Leander, KTH, Poja Shams-Hakimi, WSP och Saman Sharif, SL

 

2019-036         Multi and interdisciplinary method to identify the true capacity of concrete bridges (TruBridges) 

Huvudsökande: Gabriel Sas, LTU Byggkonstruktion 

Medsökande: Marie Vestberg Wilde, KTH och AFRY, Esa Vuorinen, LTU Materialteknik, Cosmin Popescu, LTU Byggkonstruktion  

 

2019-037         AI-Enhanced Digital Twin for Existing Concrete Structures

Huvudsökande: Kamyab Zandi, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Karin Lundgren och Mario Plos, Chalmers

 

Uppdaterat 2021-08-17