1 juni 2023
BBT 2023 års utlysningar är inställda!

Detta beror främst på att en omorganisation av BBTs verksamhet görs under hösten 2023. Nästa utlysning planeras till 2024-01-01 och med projektförslag inlämnade senast 2024-02-15!

Uppdaterat 2023-09-04