9 november 2022
Projektansökningar 2022-1 (huvudutlysning) som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 6 st ansökningar är rekommenderade i denna omgång:
        Rekommenderade projektansökningar 2022-1 (huvudutlysning)

Fördelningen av sökta projekt 2022-1 (huvudutlysning) på respektive ämnesområde:
       Fördelning av sökta projekt 2022-1 (huvudutlysning)
     
Uppdaterat 2022-11-09