11 november 2021
Projektansökningar 2021-1 (huvudutlysning) som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 3 st ansökningar är rekommenderade i denna omgång:
        Rekommenderade projektansökningar 2021-1 (huvudutlysning)

Fördelningen av sökta projekt 2021-1 (huvudutlysning) på respektive ämnesområde:
       Fördelning av sökta projekt 2021-1 (huvudutlysning)
     
Uppdaterat 2021-11-11