26 augusti 2021
Projektansökningar 2020-2 (extra utlysning) som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket - Kompletterad lista!

Totalt 5 st ansökningar är rekommenderade i denna omgång:
        Rekommenderade projektansökningar 2020-2 (extra utlysning), kompletterad lista!

Fördelningen av sökta projekt 2020-2 (extra utlysning) på respektive ämnesområde:
          Fördelning av sökta projekt 2020-2 (extra utlysning)
Uppdaterat 2021-08-26