19 maj 2020
Projektansökningar 2019-2 (extra utlysning) som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 7 st ansökningar är rekommenderade i denna omgång:
        Rekommenderade projektansökningar 2019-2 (extra utlysning)

Fördelningen av sökta projekt 2019-2 (extra utlysning) på respektive ämnesområde:
          Fördelning av sökta projekt 2019-2 (extra utlysning)
Uppdaterat 2021-08-26