21 november 2019
Projektansökningar 2019 (huvudutlysningen) som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 8 st ansökningar är rekommenderade i denna omgång:
        Rekommenderade projektansökningar 2019 (huvudutlysningen)

Fördelningen av sökta projekt 2019 (huvudutlysningen) på respektive ämnesområde:
          Fördelning av sökta projekt 2019 (huvudutlysningen)
Uppdaterat 2019-11-21