20 november 2018
Projektansökningar 2018 som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 6 st ansökningar är rekommenderade i årets omgång:
         Rekommenderade projektansökningar 2018

Fördelningen av sökta projekt 2018 på respektive ämnesområde:
           Fördelning av sökta projekt 2018
Uppdaterat 2018-11-20