5 februari 2018
Projektansökningar 2017 som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 17 st ansökningar är rekommenderade i årets omgång:
         Rekommenderade projektansökningar 2017

Fördelningen av sökta projekt 2017 på respektive ämnesområde:
           Fördelning av sökta projekt 2017
Uppdaterat 2018-02-12