22 november 2017
Beslut om rekommenderade projekt senareläggs
Styrelsen för BBT senarelägger sitt beslut om vilka projekt i årets ansökningsomgång som ska rekommenderas för vidare hantering inom Trafikverket. Ett antal principfrågor återstår att utreda och diskutera vidare. Planen är dock fortsatt att de projekt som kommer att rekommenderas ska kunna starta vid halvårsskiftet 2018

Uppdaterat 2017-11-22