23 april 2018
BBT Workshop - Säkerhet hos befintliga armerade betongkonstruktioner med nedbrytningsskador
BBT Workshop - Säkerhet hos befintliga armerade betongkonstruktioner med nedbrytningsskador, Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, rum SB-S393, Sven Hultins gata 6, Göteborg, se inbjudan
Uppdaterat 2018-03-13