23 november 2016
Projektansökningar 2016 som styrelsen för BBT rekommenderat för vidare hantering inom Trafikverket

Totalt 13 st ansökningar är rekommenderade i årets omgång:
         Rekommenderade projektansökningar 2016

Fördelningen av sökta projekt 2016 på respektive ämnesområde:
           Fördelning av sökta projekt 2016
Uppdaterat 2016-11-23