BBT-projekt

- 10 st från 2013-års ansökningsomgång

 - 9 st från 2014-års ansökningsomgång

- 10 st från 2015-års ansökningsomgång

- 12 st från 2016-års ansökningsomgång

- 16 st från 2017-års ansökningsomgång

- 10 st från 2018-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 18 st från 2019-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 15 st från 2020-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 5 st från 2021-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 9 st från 2022-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 11 st rekommenderade projekt för finansiering av Trafikverket från 2024-års ansökningsomgångInstruktioner till Trafikverkets handläggare avseende hanteringen av BBT-projekt, se Info-arbetsordn TRVs handläggare FoI-BBT_2019-11-06.pdf


BBT-projekten rapporteras enligt nedan:
    Rapporteringsprinciper-BBT 2020-01-28.pdf

med rapportering var 4e månad enligt:
    Tertialrapport-BBT 2018-09-25.doc


Alla slutförda projekt kan komma att utsättas för oberoende granskning!Några projektpresentationer på YouTube:
BBT 2021-002 "Innovativa konstruktionsdetaljer för materialeffektiva stålbroar – ett fortsättningsprojekt" Presentation av Oskar Skoglund, AFRY, 2024-03-22

BBT 2019-023 "Opportunities and challenges of digitalization and automation in bridge design - A pre-study"  Presentation av Ivar Björnsson, LTH, 2024-02-07 

BBT 2020-022 "Riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner" Presentation av Richard McCarthy, Betongföreningen, 2024-01-10

BBT 2018-016 "
Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkan" Presentation av Victor Vestman och Robert Hällmark  LTU, 2023-10-20
 
BBT 2020-005 "Spjälksprickor som funktionsindikator för befintliga konstruktioner" Presentation av  Andreas Alhede, Chalmers, 2023-09-22

BBT 2020-008 "Förlängning av I-balksbroars livslängd genom lådverkan" Presentation av Victor Vestman, LTU, 2023-08-25

BBT 2019-032 "Sustainable maintanence free bridges" Presentation av Fatima Hlal, Chalmers/WSP, 2023-05-31

BBT 2019-013 "Oförstörande provning av betongkonstruktioner med syntetiska sensorgrupper" Presentation av Oskar Tofeldt, Högskolan Väst, 2023-04-28 

BBT 2019-033 "Rekommendationer för HFMI-behandling av stålbroar - utveckling av dimensioneringsmetoder och tekniska kravspecifikationer" Presentation av Hassan Al-Karawi på engelska, 2023-03-24

BBT 2019-004 "Bestämning av korrosionsskyddsförmågan för nya cementtyper samt optimering av kloridtröskelvärde" Presentation av Bror Sederholm, Jan Trägårdh, Johan Ahlström och Louise Andersson, RISE,  2023-02-24

BBT 2019-006 "Trafikinducerade vibrationer i byggnader - testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion" Presentation av Freddie Theland , KTH, 2023-01-27

BBT 2018-033 "Trafikverkets och Anläggning AMAs metoder för undvikande av tidig sprickbildning i betong – nyutveckling med hänsyn till miljökriterier" Presentation av Mats Emborg, LTU, 2022-11-25

BBT 2018-013 "Optimala brolösningar med hänsyn till klimatpåverkan och livscykelkostnad, Del 2" Presentation av Elisa Khouri Chalouhi, KTH, 2022-10-28

BBT 2016-013 "Effektivare mätning och styrning - Operativa mätetal för uppföljning av verksamhetsstrategier" Presentation av Kajsa Simu, LTU, 2022-09-30

BBT 2019-014 "Förstudie forskningsbehov och genomförande av funktionskrav för byggnadsverk i transportsektorn" Presentation av Rasmus Rempling, Chalmers, 2022-08-19

BBT 2019-012 "Utmattning av ståldetaljer under växlande tryck- och dragspänning" Presentation av John Leander, KTH, 2022-06-17

BBT 2019-036 "Multi and interdisc. method to identify true capacity of concrete bridges TruBridges"Presentation av Silvia Sarmiento, LTU, 2022-05-20 

BBT 2018-002 "Förebyggande brounderhåll med inriktning mot rengöringens effekt på betongkonstruktioner" Presentation av Louise Andersson, KTH, 2022-04-29

BBT 2019-031 "Byggautomation armering" Presentation av Lars Pettersson, Skanska, 2022-03-25


BBT 2018-035 "A pre-study of local scour at bridges with focus on changing flow conditions due to climate change" Presentation 2022-02-25 av Magnus Larson LTH

BBT 2018-036 "Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, förvaltning och underhållsplaner av broar" Presentation 2022-01-28 av John Leander KTH

"
Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög" Presentation 2021-10-15 Anna Af Hällström från Chalmers Tekniska Högskola

BBT 2016-001 "Smart cement för övervakning". Presentation 2021-09-24 av Andrzej Cwirzen från Luleå Tekniska Universitet

BBT 2016-003"Bedömning av bärförmåga hos befintliga betong­konstruk­tioner med korroderad slät armering" Presentation 2021-05-21 av Samanta Robuschi från Chalmers tekniska högskola

BBT 2017-026 "Rekommendationer för utvärdering av armerade betongplattor - Förbättrade strukturanalyser med finit elementmetod" Presentation 2021-04-23 Mario Plos Chalmers

BBT 2015-001"Kalibrering av lambda-metoden för dimensionering av stål- och samverkansbroar i Sverige – en förstudiePresentation 2019-04-26 av John Leander KTH

BBT 2016-003 "Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd". Presentation 2019-03-22 av Karin Lundgren Chalmers.

BBT 2016-019 "Förändring av kravställning för rostskyddsmålning av stålkonstruktioner". Presentation 2019-02-22 av Björn Tidbeck RISE.

BBT 2015-006 "Förstärkning av gamla samverkansbroar och förlängning av deras livslängd". Presentation 2019-01-25 av Robert Hällmark Trafikverket/LTUUppdaterat 2024-05-31