BBT-projekt

- 10 st från 2013-års ansökningsomgång

 - 9 st från 2014-års ansökningsomgång

- 10 st från 2015-års ansökningsomgång

- 12 st från 2016-års ansökningsomgång

- 16 st från 2017-års ansökningsomgång

- 10 st från 2018-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 18 st från 2019-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)

- 13 st från 2020-års ansökningsomgång (huvudutlysningen och extrautlysningen)


Instruktioner till Trafikverkets handläggare avseende hanteringen av BBT-projekt, se Info-arbetsordn TRVs handläggare FoI-BBT_2019-11-06.pdf


BBT-projekten rapporteras enligt nedan:
    Rapporteringsprinciper-BBT 2020-01-28.pdf

med rapportering var 4e månad enligt:
    Tertialrapport-BBT 2018-09-25.doc


Alla slutförda projekt kan komma att utsättas för oberoende granskning!


Några projektpresentationer på YouTube:

- Projekt BBT 2015-006 "Förstärkning av gamla samverkansbroar och förlängning av deras livslängd". Presentation 2019-01-25 av Robert Hällmark Trafikverket/LTU.

- Projekt BBT 2016-019 "Förändring av kravställning för rostskyddsmålning av stålkonstruktioner". Presentation 2019-02-22 av Björn Tidbeck RISE.
-Projekt BBT 2016-003 "
Verktyg för bedömning av korroderade broars tillstånd och livslängd" Presentation 2019-03-22 av Karin Lundgren Chalmers.
-Projekt BBT 2015-001"Kalibrering av lambda-metoden för dimensionering av stål- och samverkansbroar i Sverige – en förstudie" Presentation 2019-04-26 av John Leande
Presentationerna finns på:https://www.youtube.com/watch?v=iZoC3WLNMDY&list=PLCYiAAOUWtV-vnfuw2yFunE5C5loGQMXy&index=

 - BBT 20... 

Uppdaterat 2021-08-30