BBT-projekt

- 10 st från 2013-års ansökningsomgång

 - 9 st från 2014-års ansökningsomgång

- 10 st från 2015-års ansökningsomgång

- 12 st från 2016-års ansökningsomgång

- 16 st från 2017-års ansökningsomgång


För 2013- och 2014-års projektomgångar rapporteras BBT-projekt enligt:
     Rapportering av pågående projekt inom BBT

Fr o m 2015-års projektomgång görs rapporteringen enligt:
    Rapporteringsprinciper-BBT 2018-11-08.pdf
med rapportering var 4e månad enligt:
    Tertialrapport-BBT 2018-09-25.doc!


Alla slutförda projekt kan komma att utsättas för oberoende granskning.

Några projektpresentationer på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=iZoC3WLNMDY&list=PLCYiAAOUWtV-vnfuw2yFunE5C5loGQMXy

 

  

Uppdaterat 2019-05-18