BBT-projekt

- 10 st från 2013-års ansökningsomgång

 - 9 st från 2014-års ansökningsomgång

- 10 st från 2015-års ansökningsomgång

- 12 st från 2016-års ansökningaomgång


För 2013- och 2014-års projektomgångar rapporteras BBT-projekt enligt:
     Rapportering av pågående projekt inom BBT

Fr o m 2015-års projektomgång görs rapporteringen enligt:
    Rapporteringsprinciper-BBT 2016-03-24.pdf,
med rapportering var 4e månad enligt:
    Tertialrapport-BBT 2016-03-24.doc!


Alla slutförda projekt kan komma att utsättas för oberoende granskning.
Uppdaterat 2017-09-29