BBT Webbinar: Rekommendationer för utvärdering av armerade betongplattor - Förbättrade strukturanalyser med finit elementmetod
Boka in i min kalender
Datum23 april 2021
Tid13:00 - 14:30
PlatsWebbinar
Inbjudan till BBT Webbinar - Projektet BBT 2017-026 "Rekommendationer för utvärdering av armerade betongplattor - Förbättrade strukturanalyser med finit elementmetod" presenteras av Mario Plos, Chalmers. Anmälan om deltagande görs här till Madelene Sandbom, Trafikverket. Gör din anmälan senast dagen före och uppge namn, företag och mejladress så kommer en Skype-länk strax innan mötet.
Uppdaterat 2021-02-23