BBT Workshop: Säkerhet hos befintliga armerade betongkonstruktioner med nedbrytningsskador 23 april 2018
Add to my calendar
Date23 april 2018
Time10:00 - 16:00
LocationChalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborg
BBT Workshop - Säkerhet hos befintliga armerade betongkonstruktioner med nedbrytningsskador, Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, rum SB-S393, Sven Hultins gata 6, Göteborg, se inbjudan
Uppdaterat 2018-03-13