Sista dag för inlämning av projektansökan till BBT
Boka in i min kalender
Datum15 mars 2020
Tid-23:59
PlatsFoI-BBT@trafikverket.se
Projektansökan ska ha inkommit BBT senast 23.59 den 15/3-2020. Information om projektansökan finns under fliken Utlysningar.
Uppdaterat 2019-12-01