BBT Webbinar: Effektivare mätning och styrning - Operativa mätetal för uppföljning av verksamhetsstrategier
Boka in i min kalender
Datum26 november 2021
Tid13:00 - 14:30
PlatsWebbinar
Inbjudan till BBT Webbinar - Projektet BBT 2016-013 "Effektivare mätning och styrning - Operativa mätetal för uppföljning av verksamhetsstrategier" presenteras av Kajsa Simu, Luleå Tekniska Universitet. Anmälan om deltagande görs här till Madelene Sandbom, Trafikverket. Gör din anmälan senast dagen före och uppge namn, företag och mejladress så kommer en Skype-länk strax innan mötet.
Uppdaterat 2021-09-28