HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)
2019-års projekt (huvudutlysningen, 8 st)
2017-års projekt (16 st)

2017-002          
Robotiserad formlös betong - (RoboBet)

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU

Medsökande: -

 

2017-003           Korrosionsprovning och korrosionsskydd av olika typer av förankringsbultar – långtidsexponering

Huvudsökande: Bror Sederholm, Swerea KIMAB

Medsökande: Jonas Engblom, Swerea KIMAB
Rapport: https://www.swerea.se/sites/default/files/publications/kimab_rapport_2019-103_.pdf


2017-004          
Footbridge dynamics – Running loads, interaction effects and vibration mitigation

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Byggvetenskap

Medsökande: -

 

2017-011           Spännarmerade betongbroar – metodik för att kartlägga kvarvarande spännkraft Huvudsökande: Björn Täljsten, LTU

Medsökande: Mario Plos, Chalmers, Thomas Blanksvärd, Skanska

 

2017-013           Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög

Huvudsökande: Petra Bosch, Chalmers Construction management

Medsökande: Rasmus Rempling, Chalmers

 

2017-015           Hybridarmerade betongkonstruktioner i kloridhaltig miljö: beständighet, säkerhet och livscykelkostnader

Huvudsökande: Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group och Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Karin Lundgren, Chalmers
Rapport: https://link.springer.com/content/pdf/10.1617/s11527-020-01466-z.pdf,

https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110936


2017-016          
Beställardriven kvalitetsförbättring i mellanstora infrastrukturprojekt - ett utvecklingsprojekt

Huvudsökande: Christian Koch, Chalmers Construction Management

Medsökande: Franco Montebovi, Veidekke, Susanne Svegerud, NCC, Richard Finn, ÅF, Bengt Hansson, Tyréns

 

2017-017           Impulsbelastade betongkonstruktioner

Huvudsökande: Morgan Johansson, Chalmers Konstruktionsteknik / Norconsult

Medsökande: Anders Ansell och Håkan Hansson, KTH, Mikael Hallgren, KTH/Tyréns, Joosef Leppänen, Chalmers

 

2017-018           Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt)

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Zuheir Barsoum, KTH
Rapport: https://research.chalmers.se/publication/509578
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2019.12.009

 

2017-026           Rekommendationer för utvärdering av armerade betongplattor - Förbättrade strukturanalyser med finit elementmetod

Huvudsökande: Mario Plos, Chalmers Konstruktionsteknik

Medsökande: Kamyab Zandi, Chalmers, Morgan Johansson, Chalmers/Norconsult, Jiangpeng Shu, NTNU

 

2017-028           SensIT – Sensorstyrd molnbaserad förvaltningsstrategi av infrastruktur

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik/NCC

Medsökande: Carlos Gil, TCG, Ignasi Fernandez and Anders Logg, Chalmers
Informationsportal: http://www.thesensitproject.com

2017-029           Resurseffektivt och arbetsmiljövänligt byggande med självkompakterande betong (SKB)

Huvudsökande: Lars Kraft, RISE CBI Betonginstitutet

Medsökande: Mats Emborg LTU/Betongindustri, Annika Gram, Richard McCarthy och Alexander Eriksson‐Brändels, RISE CBI, Linda Rose, KTH

Rapport: http://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1333431&dswid=7372

2017-030           Riktlinjer för tillståndsbedömning av betongbroar – Erfaren­he­ter från provning till brott av en 55-årig spännbetongbro i Kiruna

Huvudsökande: Jonny Nilimaa, LTU

Medsökande: Rasoul Nilforoush, LTU, Richard Malm, KTH

 

2017-033           Framtagande av temperaturlaster i broar med allmänt tillgängliga klimatdata ‐ förstudie

Huvudsökande: Oskar Larsson Ivanov, LTH Konstruktionsteknik

Medsökande: -
Rapport: https://lup.lub.lu.se/search/publication/13de33c3-876f-4a68-92db-5066fd3ecaab

 

2017-034           Nedbrytning hos provkroppar med slagg, flygaska och kalkstensfiller efter 4 vintersäsonger vid Rv 40 - Uppföljningsprojekt till BBT-projekt 2013:22

Huvudsökande: Elisabeth Helsing, RISE CBI Betonginstitutet

Medsökande: -

 

2017-037           Projekteringsprocess för ökad hänsyn till produktions­metoder, klimat och miljöpåverkan i byggprocessen

Huvudsökande: Rasmus Rempling, Chalmers Konstruktionsteknik/NCC

Medsökande: Kristine Ek, Petra Brinkhoff och Malin Norin, NCC, Lars Rosén, Chalmers, Mats Karlsson, Chalmers/Trafikverket
Rapport: https://research.chalmers.se/publication/510271,
https://research.chalmers.se/publication/513211.Uppdaterat 2020-08-19
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum