HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysningar
Utlysning BBT 2017
Utformning av projektförslag

Inbjudan att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn, 2017-06-01

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE (tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmet beskrivs i dokumentet "Riktlinjer och inriktningsdokument för Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn" med tillhörande "Detaljerad beskrivning av forskningsprogram". Branschprogrammet leds för närvarande av en styrelse med representanter för Trafikverket (2 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Forskningsutförare och andra branschaktörer har nu möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2017-09-15, kl. 24.00. Projekt kan sökas för högst tre år. Projekten kan planeras med starttiden 1 juli 2018. I normalfallet förutsätts att finansieringen av ett projekt till minst 40 % täcks av samfinansiering från andra parter än BBT-Trafikverket. Av denna samfinansiering skall minst 15 % av Trafikverkets andel bestå av egeninsatser från forskningsutförarna i projektet. Resterande samfinansiering förutsätts täckas av andra parter med intresse för ämnesområdet.

BBT samarbetar bl a med SBUF och Cementa som båda är positiva till medfinansiering av projekt inom branschprogrammet, dock efter sedvanlig beslutsprocess inom SBUF respektive Cementa.

Närmare anvisningar för utformning av projektförslag till BBT, se Utformning av projektförslag 

Kriterier för prioritering av projekt sker på basis av:

  • Vetenskaplig kvalitet
  • Relevans för branschprogrammets inriktning
  • Kompetens hos de sökande
  • Risker vid genomförande

Vid bedömningen ges prioritet åt projekt med

  • Nationell och internationell samverkan mellan forskningsutförare och/eller forskningsområden
  • Hög grad av samfinansiering från andra parter

Ansökningar är välkomna inom alla de områden som anges i forskningsprogrammet för BBT, se ”Detaljerad beskrivning av forskningsprogram”. I årets utlysning ser dock BBT gärna ett ökat antal ansökningar inom följande delområden:

A.2.5 Resurseffektivitet - livscykelförvaltning av trafikinfrastruktur med hänsyn till kapital och miljö. Trafikverket har alltmer ökad fokus på hållbarhetsfrågor även i byggandet, särskilt hanteringen av klimateffekter.

A.4 Utveckling av byggprocesser och industriellt tänkande för ökad produktivitet:

  • Produktionsprocesser, säkerhet och arbetsmiljö inklusive minskning av trafikstörningar

  • Upphandlings- och projekteringsprocesser

  • Produkt- och metodinnovationer

A.5 System och åtgärder för kunskaps- och kompetensutveckling av branschaktörer.

Ovanstående områden kommer att prioriteras i BBTs utvärderingsprocess. Dessutom prioriteras särskilt samverkan mellan olika forskningsutövare i årets utlysning.

En viktig information inför årets utlysning är att Trafikverkets inriktning av FoU-verksamheten har justerats! Mer information om detta finns på
Trafikverkets FoI-inriktning 2018-2020.

Projektförslaget med bilagor skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se.

Projektansökningarna utvärderas senare enligt här beskriven process.

Uppdaterat 2018-04-20
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum