HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Projekt
2013-års projekt (10 st)
2014-års projekt (9 st)
2015-års projekt (10 st)
2016-års projekt (12 st)
2017-års projekt (16 st)
2018-års projekt (huvudutlysningen, 6 st och extrautlysningen, 4 st)

2015-års projekt (10 st)

 

2015-001           Kalibrering av lambda-metoden för dimensionering av stål- och samverkansbroar i Sverige – en förstudie

Huvudsökande: John Leander, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers och Frank Axhag, ELU

Endast förstudie!

Rapport: https://kth.app.box.com/s/4x3zj12ak3cpsfmp1uhhs1486xx4qgac

2015-002           Vidareutveckling av förebyggande brounderhåll

Huvudsökande: Johan Silfwerbrand, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Anders Selander, CBI

Endast förstudie!

 

2015-006           Förstärkning av gamla samverkansbroar och förlängning av deras livslängd

Huvudsökande: Peter Collin, LTU

Medsökande: Robert Hällmark, LTU / Trafikverket och Lennart Elfgren, LTU
Rapport: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1249244/FULLTEXT01.pdf

 

2015-007           Optimal design solutions of concrete bridges considering environmental impact and investment cost

Huvudsökande: Raid Karoumi, KTH Byggvetenskap

Medsökande: Costin Pacoste, KTH / ELU

 

2015-011           Meriteringssystem för systematisk kompetensutveckling av yrkesverksamma ingenjörer

Huvudsökande: Oskar Larsson, LTH Konstruktionsteknik; Övertagits av KTH/Tord af Klintberg

Medsökande: Mario Plos, Chalmers, Johan Silfwerbrand, KTH och Martin Nilsson, LTU
Rapport: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3302&pid=diva2%3A1260011&c=8&searchType=SIMPLE&language=sv&query=klintberg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

 

2015-017           Förbättring av arbetsmiljö med miljövänlig självkompakterande betong

Huvudsökande: Mats Emborg, LTU; Övertagits av CBI/Annika Gram, Lars Kraft

Medsökande: Thomas Olofsson och Björn Samuelsson, LTU, Annika Gram och Jan Trägård, CBI
Rapport: http://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1333431&dswid=7372


2015-018          
Slitbetong på brobaneplattor – vidareutveckling av en högpresterande och hållbar konstruktionslösning

Huvudsökande: Mats Emborg, LTU

Medsökande: Ulf Ohlsson, LTU

 

2015-019           Självläkande betong med miljövänligt bindemedel för en hållbar infrastruktur

Huvudsökande: Andrzej Cwirzen, LTU

Medsökande: Mats Emborg LTU och Betongindustri, Vladimir Ronin, LTU och EMC

 

2015-024           Steel Sandwich Bridge decks (SS-Decks)

Huvudsökande: Mohammad Al-Emrani, Chalmers Konstruktionsteknik
Rapporter: https://research.chalmers.se/publication/253342, https://research.chalmers.se/publication/248987https://research.chalmers.se/publication/222772

 

2015-025           BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur baserat på avancerade utvärderingsmetoder, mätningar och övervakning

Huvudsökande: Dániel Honfi, SP Bygg och Mekanik

Medsökande: Oskar Larsson, LTH, John Leander, KTH, Mario Plos, Chalmers, Jonas Magnusson och Thomas Lechner, NCC
Rapporter etc: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1206969/FULLTEXT01.pdf,

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1146268/FULLTEXT01.pdf,
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1203342, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-227166,
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1206969, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-33856,
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1146268, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215105

 

  

 


Uppdaterat 2019-07-04
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum