HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Kalender
BBT 2018-016 Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkan
Boka in i min kalender
Datum20 oktober 2023
Tid13:00 - 14:30
PlatsSKYPE

Välkommen till en presentation av ett BBT*-projekt!

Victor Vestman och Robert Hällmark presenterar projektet ”Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkan”

Med tusentals stålbalkbroar med betongfarbana utan samverkan runt om i Europa finns det behov av rationella metoder för förstärkning. Detta inte bara för att kompensera för deras åldrande, utan även för att kunna tillåta högre belastningar i framtiden. Att kunna förstärka och spara äldre broar på ett för entreprenören effektivt sätt bidrar även till en minskad miljöpåverkan, samtidigt som trafikstörningar kan minimeras genom innovativa förstärkningsmetoder.

Det presenterade projektet handlade om att i efterhand skapa samverkan mellan stål och betong, genom att installera skjuvförbindare i form av spiralbultar underifrån och binda samman en stålbalks överfläns med överliggande betongplatta. Jämfört med traditionella svetsbultar är spiralbultar enklare och billigare att installera underifrån utan att stänga av trafik eller göra något ingrepp i brofarbanans ovansida. Detta projekt bygger vidare på ett tidigare genomfört Europeiskt forskningsprojekt, ProLife, som skapat en djupare kunskap kring denna och andra förstärkningsmetoder. ProLife har stöttats av BBT via projektet 2015-00025 Förstärkning av gamla samverkansbroar och förlängning av deras livslängd.

Efter att LTU genomförde push-out tester samt fullskalemätning på Pitsundsbron, fick man tack vare deltagande i IABSE´s brokonferens i Stockholm 2016 möjlighet att följa förstärkningen av två broar i Norge, varav den ena har provbelastats så väl före som efter förstärkning, något som tidigare inte är gjort på någon bro. Förutom finansiering från BBT har LTU fått delfinansiering från SBUF för att utföra balktester. Dessa är nödvändiga för att se hur spiralbultarna beter sig i brottstadiet i en samverkansbalk, något som inte låter sig göras på en bro i drift.

Det bör nämnas att den ekonomiska potentialen i konceptet är mycket stor, då man kan åstadkomma samverkan utan att behöva ta bort vare sig beläggning eller betong, svetsa studs eller sedan återställa farbanan. Till detta kommer stora besparingar i form av minimerade trafikstörningar.

Kontakta hans.petursson@trafikverket.se för att erhålla en länk till presentationen.

Uppdaterat 2023-09-08
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum