HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Kalender
BBT 2020-005 Spjälksprickor som funktionsindikator för befintliga konstruktioner
Boka in i min kalender
Datum22 september 2023
Tid13:00 - 14:30
PlatsSKYPE

Välkommen till en presentation av ett BBT*-projekt!

Doktorand Andreas Alhede, Chalmers, presenterar sin Licentiatavhandling ”Novel approaches for monitoring effects of steel corrosion in reinforced concrete”

Sammanfattning: Armeringskorrosion är en vanlig nedbrytningsmekanism i armerade betongkonstruktioner. Tyvärr finns det för närvarande ingen tillförlitlig och icke-destruktiv experimentell metod för att kvantifiera konstruktionens inre skador till följd av korrosion. En möjlig metod för att kvantifiera dessa skador är att använda sig av numeriska modeller. Dessa modeller inkluderar dock parametrar som är svåra att kalibrera genom experimentella försök.

I denna presentation introduceras nya, innovativa och icke-destruktiva, experimentella metoder för att studera korrosionsprocessen och dess strukturella påverkan på småskaliga prover. I arbetet tillämpades kombinerad neutron- och röntgendatortomografi där ett uttryck för den volymetriska töjningen i korrosionslagret härleddes och deformationer i betongtäckskiktet kvantifierades. Vidare utformades en experimentell uppsättning för att mäta korrosionsinducerade deformationer i närhet av stål-betonggränssnittet. Kombinationen av optiska fibrer, för mätning av töjningar i armeringsstålet, och röntgendatortomografi, för kvalitativa analyser av betongsprickbildning, indikerade en ojämn fördelning av radiella spänningar i detta gränssnitt.

Forskningen som genomförts i denna licentiatavhandling visade stor potential för att studera armeringskorrosion hos småskaliga prover på ett icke-destruktivt sätt. Dessa metoder indikerar också lovande möjligheter för framtida kalibrering av parametrar för numeriska modeller.

Kontakta hans.petursson@trafikverket.se för att erhålla en SKYPE-länk till presentationen

Uppdaterat 2023-09-08
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum